Lista aktualności Lista aktualności

Przetargi i zamówienia

Aktualne zamówienia publiczne


Budowa budynku administracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 359 w obrębie 5 - Downiewo, gmina Gródek

Podstawowe dane postępowania:

Data opublikowania: 2021/06/24
Tryb postępowania: tryb podstawowy
Data składania ofert lub wniosków: 2021/07/09

SA.270.36.2021
Żednia, dnia 24.06.2021 r.

Nadleśnictwo Żednia zamierza udzielić zamówienia publicznego na „Budowa budynku administracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 359 w obrębie 5 – Downiewo, gmina Gródek”. W załączeniu treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00092960/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2021 r. oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert: 09.07.2021 r., godz. 08:30 za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia
mgr inż. Andrzej Bogdan Gołembiewski

* * *

SA.270.36.2021 
Żednia, dnia 05.07.2021 r.

Nadleśnictwo Żednia informuje, że w plikach do pobrania znajdują się zapytania wraz z odpowiedziami.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia
mgr inż. Grzegorz Dworakowski

* * *

SA.270.36.2021
Żednia, dnia 09.07.2021 r.

Nadleśnictwo Żednia informuje, że w plikach do pobrania znajduje się informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia
mgr inż. Grzegorz Dworakowski

* * *

SA.270.36.2021     
Żednia, dnia 09.07.2021 r.

Nadleśnictwo Żednia informuje, że w plikach do pobrania znajdują się informacje z otwarcia ofert.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia
mgr inż. Andrzej Bogdan Gołembiewski

* * *

SA.270.36.2021 
Żednia, dnia 15.07.2021 r.

Nadleśnictwo Żednia informuje, że w plikach do pobrania znajduje się informacja o unieważnieniu postępowania.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia
mgr inż. Andrzej Bogdan Gołembiewski

* * *

SA.270.36.2021  
Żednia, dnia 19.07.2021 r.

Nadleśnictwo Żednia informuje, że w plikach do pobrania znajduje się ogłoszenie o wyniku postępowania.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia
mgr inż. Andrzej Bogdan Gołembiewski

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF 135KB)
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (plik PDF 1,3MB)
3. Załączniki do SWZ (plik ZIP 230KB)
4. Załącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa (plik ZIP 45MB)
5. Załącznik nr 9 do SWZ - Przedmiar robót (plik ZIP 0,9MB)
6. Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami (plik ZIP 0,7MB)
7. Zapytania wraz z odpowiedziami (plik ZIP 2,7MB)
8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (plik PDF 38KB)
9. Informacje z otwarcia ofert (plik PDF 52KB)
10. Informacja o unieważneniu postępowania (plik PDF 72KB)
11. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik PDF 54KB).


Informacja o migracji serwisu BIP jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP)

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP. Dotychczasowy serwis BIP PGL LP dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl (zasoby portalu do dnia 1.7.2021).

Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia nowego serwisu BIP w systemie GOV.PL/BIP) na niniejszej stronie internetowej w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych (https://zednia.bialystok.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia).

Żednia, 30.06.2021r.


Adres strony internetowej BIP Nadleśnictwa Żednia, na której zarchiwizowane są ogłoszenia o Zamówieniach Publicznych (wprowadzone do dnia 30.06.2021r.):

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_zednia/zamowienia_publiczne


Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 6.09.2019 r. nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.


Jak to wygląda w praktyce:

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
  • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej).

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia 

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp ważny kwalifikowany podpis elektrniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).


W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta (22)1010202 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.


Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.