Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Żednia

Nadleśnictwo Żednia to w większości cenne pod względem przyrodniczym lasy Puszczy Knyszyńskiej – jednej z największych w Polsce.

     Puszcza Knyszyńska to przede wszystkim drzewostany iglaste o unikalnym w kraju borealnym charakterze. Żyźniejsze fragmenty lasu tworzą tu takie gatunki jak dąb, lipa, grab i klon. Obszar Puszczy to siedlisko wielu chronionych i rzadkich gatunków. Na szczególną uwagę zasługuje populacja orlika krzykliwego, która tylko w Nadleśnictwie Żednia liczy kilkanaście par. O wyjątkowości Puszczy decyduje nie tylko bogactwo gatunkowe fauny i flory, ale również urozmaicona rzeźba terenu. Na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo zlokalizowane jest jedno z najbardziej okazałych na Podlasiu pasmo wzniesień, zwane „Wałem Krynicko – Świętojańskim". Wzgórza rozciągają się na długości 23 km, a wysokości względne dochodzą tu do 70 m.