Lista aktualności Lista aktualności

Organizacja nadleśnictwa

Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

      Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994r.

     Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na trzech szczeblach:

  • Dyrektor Generalny LP powoływany jest przez Ministra Środowiska. Kieruje całą organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń i decyzji. Jego biuro stanowi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – jednostka centralna. Organem doradczym dyrektora jest Kolegium Lasów Państwowych.
  • Regionalne Dyrekcje LP (17). Do ich zadań należy przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami, koordynacja działań na swoim terytorium.
  • Nadleśnictwa (ok. 430). Prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 

Nadleśnictwo Żednia wchodzi w skład nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Kierownictwo nadleśnictwa:

  • Nadleśniczy - Andrzej Gołembiewski
  • Z-ca Nadleśniczego - Grzegorz Dworakowski
  • Główny Księgowy – Ewa Lewińska
  • Sekretarz - Sylwia Dubowska
  • Inżynier Nadzoru - Mikołaj Chlabicz
  • Inżynier Nadzoru - Alina Bajko
  • Inżynier Nadzoru - Piotr Bozik

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Żednia zamieszczono powyżej.

Kadra Nadleśnictwa Żednia (zdjęcie wykonano 13.03.2019r.):

 

Zdjęcia archiwalne:

- Kadra Nadleśnictwa Żednia z Nadleśniczym Jarosławem Karpiukiem (zdjęcie wykonano 18.07.2018r.):

- Kadra Nadleśnictwa Żednia z Nadleśniczym Andrzejem Gołembiewskim (zdjęcie wykonano 9.05.2014r.):


- Kadra Nadleśnictwa Żednia w 2012 roku z Nadleśniczym Mirosławem Sienkiewiczem.

- Kadra Nadleśnictwa Żednia w 2007 roku z Dyrektorem RDLP Piotrem Zbrożkiem i Nadleśniczym Zdzisławem Bosko.

  

- Kadra Nadleśnictwa Żednia w 2004 roku z Nadleśniczym Zdzisławem Bosko.