Lista aktualności Lista aktualności

Położenie

Nadleśnictwo Żednia leży w zasięgu województwa podlaskiego, na terenie powiatów: białostockiego (gminy: Michałowo, Gródek, Zabłudów) i hajnowskiego (gmina Narew).

Leży pomiędzy 52°54’22’’ a 53 °12’17’’ szerokości geograficznej północnej oraz między 23°12’10’’ a 23°56’46’’ długości geograficznej wschodniej.

Nadleśnictwo Żednia wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Obszar nadleśnictwa graniczy z następującymi jednostkami LP: od południa z Nadleśnictwami Browsk i Bielsk, od zachodu z Nadleśnictwem Dojlidy, od północy z Nadleśnictwem Supraśl i północnego-wschodu z Nadleśnictwem Waliły. Wschodnią granicę stanowi granica Państwa z Białorusią. Powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Żednia wynosi 30 117,4653 ha. W jego skład wchodzą 4 obręby leśne (Hieronimowo, Zajma, Żednia i Michałowo) oraz 22 leśnictwa (Borsukowina, Cieliczanka, Cisówka, Folwarki, Jałówka, Łuplanka, Kazimierowo, Kokotowo, Kołodno, Kozi Las, Królowy Most, Michałowo, Nowa Wola, Pieszczaniki, Podozierany, Rudnica, Słomianka, Sokole, Stanek, Trześcianka, Zabłudów, Żednia). Powierzchnia i zasięg terytorialny leśnictw jest bardzo zróżnicowany a ich średnia powierzchnia wynosi 1369,00 ha.

Siedziba Nadleśnictwa Żednia znajduje się w Żedni, w oddziale 370k (obręb Zajma).    

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Żednia znajduje się jedno naturalne jezioro – Gorbacz o powierzchni 12 ha. Jest ono jednym z ostatnich na północnym-wschodzie jezior staroglacjalnych. Nadleśnictwo Żednia znajduje się w zdecydowanej większości w zasięgu dorzecza górnej Narwi. Zasięg terytorialny nadleśnictwa od południa sięga do zbiornika Siemianówka i rzekę Narew. Na północy granicę Nadleśnictwa wyznacza rzeka Supraśl. Przez obszar nadleśnictwa przepływa szereg mniejszych rzek, takich jak: Płoska, Starzynka, Świnobródka, Jałówka.

Średnia roczna temperatura w latach 2001-2017 wyniosła dla stacji w Białymstoku 7,7° C. Na omawianym terenie, w okresie letnim, średnia temperatura lipca-sierpnia wynosi od 17,7 do 18,9° C, natomiast w okresie zimowym, średnia temperatura stycznia-lutego wynosi od -2,4° C do -3,5° C.