Położenie

Nadleśnictwo Żednia leży w zasięgu województwa podlaskiego, na terenie powiatów: białostockiego (gminy: Michałowo, Gródek, Zabłudów) i hajnowskiego (gmina Narew).

Historia

W 1944 roku, na mocy dekretów o nacjonalizacji i reformie rolnej, upaństwowiono zdecydowaną większość lasów leżących na południe od Supraśli i utworzono z nich Nadleśnictwo Żednia i Nadleśnictwo Hieronimowo.

Organizacja nadleśnictwa

Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo realizuje na swoim terenie kilka projektów na rzecz ochrony zagrożonych gatunków oraz różnorodności biologicznej. Są to między innymi projekty: „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” , „Ochrona in situ żubra w Polsce- część północno-wschodnia”, „Zwiększanie możliwości retencyjnych ekosystemów leśnych oraz przeciwdziałanie przyczynom suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.