Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Nadleśnictwo Żednia to w większości, cenne pod względem przyrodniczym, lasy Puszczy Knyszyńskiej – jednej z największych w Polsce, położonej zaledwie kilkanaście kilometrów od Białegostoku. Puszczy, która pomimo trwającej kilka wieków zawieruchy historycznej przetrwała, zachowując w znacznym stopniu swój naturalny charakter.

Na terenie Nadleśnictwa Żednia znajdują się dwa rezerwaty przyrody, w których chronione są najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary.

 

Rezerwat przyrody ,,Gorbacz” o powierzchni 222,72 ha, jest rezerwatem torfowiskowym. Powołany został w 1966 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych torfowisk wysokich, przejściowych i niskich wraz z humotroficznym jeziorem w końcowej fazie lądowienia i reliktami flory postglacjalnej oraz ostoi cietrzewia.

 

Rezerwat „Las Cieliczański" w granicach Nadleśnictwa zajmuje powierzchnię 239,98 ha. Powołany został w 1990 r. w celu ochrony i zachowania fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z licznymi cennymi zbiorowiskami leśnymi o naturalnym charakterze. Zbiorowiska te reprezentowane są głównie przez grądy (z rzadkim w naszych lasach wiązem górskim), bory mieszane i olsy. Dobrze zachowane w granicach rezerwatu są również łęgi jesionowo-olszowe. Rezerwat odznacza się dużym bogactwem i urozmaiceniem szaty roślinnej. Zajmuje obszar bogaty w źródła i wysięki formujące cieki wodne odprowadzane do rzeki Supraśl.