Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby

     W lasach Nadleśnictwa Żednia dominują siedliska borowe, które zajmują ponad 66% powierzchni: BMśw – 51%, Bśw – 11%, i inne. Siedliska lasowe stanową ponad 33% powierzchni: LMśw – 18%, LMw – 2%, i inne. Olsy stanowią około 3% (szczegóły na wykresie poniżej).

Wykres przedstawiający udział typów siedliskowych lasu

     Spośród gatunków panujących, zdecydowanie największe znaczenie w nadleśnictwie ma sosna stanowiąca 75,19% powierzchni drzewostanów. Duży udział ma również świerk (9,59%), olsza (6,58%) oraz brzoza (6,24%). Pozostałe 9 gatunków zajmują 2,40% powierzchni zalesionej nadleśnictwa. Udział poszczególnych gatunków obrazuje poniższy wykres.

Wykres kolumnowy przedstawiający udział gatunków panujących.