ZAGROŻENIA W LESIE

Las - fascynujący, dziki ale też śmiertelnie niebezpieczny. Wystarczy tylko chwila nieuwagi aby złapać kleszcza, zostać ukąszonym przez żmiję zygzakowatą lub zatruć się trującymi grzybami.

Poniżej opisujemy wybrane niebezpieczeństwa, na które możemy natknąć się w lesie:

  1. Dzikie zwierzęta. W przypadku spotkania należy zachować ostrożność. Nigdy nie wiemy, jak zachowa się takie zwierzę, np. samice dużych zwierząt leśnych, które bronią swoich młodych czy zaniepokojona żmija zygzakowata mogą zaatakować człowieka, dlatego nie podchodźmy do dzikich zwierząt, nie płoszmy ich. Psa w lesie należy trzymać na smyczy. To wyeliminuje ryzyko jego nieszczęśliwych spotkań z dzikimi zwierzętami.

  2. Owady takie jak kleszcze, komary, meszki itp. mogą nas boleśnie ukąsić, a nawet zakazić chorobami np. boreliozą czy kleszczowym zapaleniem opon mózgowych. Największe ryzyko złapania kleszcza występuje na terenach wilgotnych np. przy ciekach wodnych, na mokradłach. Zaleca się używanie podczas spacerów w lesie preparatów odstraszających owady, zabezpieczy to nas przed ukąszeniami i możliwością zakażenia się chorobami.

  3. Prace leśne. Nie wolno wchodzić w miejsca, gdzie prowadzona jest wycinka drzew. Miejsca zakazu wstępu na powierzchnie, gdzie prowadzona jest wycinka drzew oznakowane są tablicami ostrzegawczymi.

  4. Maszyny leśne. W lesie należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ leśnymi drogami może poruszać się ciężki sprzęt typu: harwester, forwarder, samochód ciężarowy do przewozu drewna czy samochody osób pracujących w lesie.

  5. Polowania regulujące liczebność zwierzyny. Należy zachować ostrożność. Miejsca polowań oznakowane są odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

  6. Kłusownictwo. Gdy spotkamy się w lesie z jakimkolwiek przejawem kłusownictwa np. sidła, wnyki i inne pułapki stosowane przez kłusowników należy bezwzględnie oddalić się z takiego miejsca i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby.

  7. Niewybuchy. W związku z działaniami wojennymi do dzisiaj musimy liczyć się z ryzykiem natknięcia się na niewypały i niewybuchy. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność oraz powiadomić odpowiednie służby.

  8. Stan zdrowotny lasu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenie wynikające z uszkodzonych konarów drzew, które mogą się odłamać i spaść na przechodzącego pod drzewem. Nie należy przebywać w lesie podczas silnych wiatrów. Suche drzewa, które celowo są pozostawione do naturalnego rozpadu i w każdej chwili mogą się przewrócić znajdują się poza drogami leśnymi. Zalecamy chodzenie oznakowanymi szlakami, które są systematycznie sprawdzane pod kątem drzew zagrażających bezpieczeństwu.

  9. Pożar w lesie jest bardzo niebezpieczny i stanowi bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla drzew, ale także dla zwierząt i ludzi przebywających w lesie. Możemy ulec poparzeniu lub zatruć się dymem.

  10. Zła pogoda. Burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg lub na drogach lód zwiększją  ryzyko nieszczęśliwych wypadków. W tym czasie wycieczkę do lasu lepiej przełożyć na inny termin.

Do lasu należy chodzić w odpowiednio dostosowanym do warunków pogodowych ubraniu oraz obuwiu terenowym.

Do szerszego zapoznania się z zagrożeniami w lasach zachęcamy do przeczytania publikacji "Co zrobić w lesie, gdy..." wydaną przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych znajdującej się poniżej w sekcji "Materiały do pobrania".