Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Edukacja leśna jest obecnie jednym z głównych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe. Cele stawiane działaniom edukacyjnym prowadzonym przez leśników wynikają z założeń Polityki Leśnej Państwa i obejmują przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa wobec przyrody.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w leśnych zajęciach edukacyjnych, zapraszamy do zapoznania się z treścią „Regulaminu uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Żednia”.

Materiały do pobrania:

/Regulamin zajęć edukacyjnych/

/Oświadczenie/

/Zgoda na przetwarzanie danych osobowych/

Edukacja leśna służy również właściwemu rozumieniu i postrzeganiu przez społeczeństwo pracy leśników, która często jest mylnie interpretowana i budzi negatywne postawy. W dalszym ciągu powszechne jest przekonanie, że lasów w Polsce jest coraz mniej ich stan się pogarsza, a przyczyną tego jest niewłaściwa gospodarka leśna.

Programy edukacyjne realizowane przez Lasy Państwowe skierowane są głównie do najmłodszych grup społeczeństwa. Dzieci najchętniej, z dużym zaangażowaniem i otwartością biorą udział w zajęciach edukacyjnych. Leśnicy mają przy tym świadomość, iż przyszłość lasów zależy właśnie od najmłodszego pokolenia Polaków. Nadleśnictwo Żednia od lat organizuje spotkania z dziećmi i młodzieżą starając się zaszczepić w młodych ludziach szacunek do przyrody i poczucie odpowiedzialności za zachowanie jej właściwego stanu.

Pracownicy Nadleśnictwa organizują lekcje w lesie, gdzie realizowane tematy są popierane praktycznymi przykładami, a dzieci mogą zaspokoić potrzeby kontaktu z przyrodą, prowadzą pogadanki w szkołach i przedszkolach. Miejscem spotkań leśników z dziećmi często bywa szkółka leśna w leśnictwie Podozierany.