Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami prywatnymi

Nadleśnictwo Żednia prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 7561,60 ha.

W zasięgu Nadleśnictwa Żednia znajdują się dwa Starostwa Powiatowe: Białystok – 6096,56ha i Hajnówka – 1465,04ha, które na podstawie zawartego porozumienia powierzają Nadleśniczemu prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.


Bezpośredni nadzór nad lasami prywatnymi pełnią właściwi terytorialnie leśniczowie:

- Obszar Starostwa Powiatowego w Hajnówce:

 • Leśnictwo Kazimierzowo, leśniczy: Krzysztof Czwarno, tel. 508 032 407, obręb ewidencyjny: Odrynki, Waniewo.
 • Leśnictwo: Michałowo, leśniczy: Tomasz Wowk, tel. 508 032 422, obręb ewidencyjny: Cisy, Ogrodniki, Białki.
 • Leśnictwo: Trześcianka, leśniczy: Jerzy Sakowski, tel. 508 032 423, obręb ewidencyjny: Ańcuty, Iwanki, Rohozy, Saki, Soce, Trześcianka.
   

- Obszar Starostwa Powiatowego w Białystok:

 • Leśnictwo: Jałówka, leśniczy: Andrzej Arciuch, tel. 508032401, obręb ewidencyjny: Dublany, Gończary, Jałówka, Kituryki, Kol. Mostowlany, Kondratki, Romanowo.
 • Leśnictwo: Cisówka, leśniczy: Nela Kalinowska, tel. 508032402, obręb ewidencyjny: Bachury, Bołtryki, Brzezina, Budy, Cisówka, Nowosady, Szymki, Zaleszany, Leonowicze.
 • Leśnictwo: Łuplanka, leśniczy: Jan Urbanowicz, tel. 508032403, obręb ewidencyjny: Łuplanka Stara i Nowa, Ciwoniuki, Bagniuki, Garbary, Bondary, Juszkowy Gród, Rudnia, Rybaki, Tajnica Dolna, Tajnica Górna.
 • Leśnictwo: Podozierany, leśniczy: Zenon Golak, tel. 508032404, obręb ewidencyjny:  Kuchmy.   
 • Leśnictwo: Nowa Wola, leśniczy: Jerzy Rzepko,  tel. 508032406, obręb ewidencyjny: Ciwoniuki, Kuryły, Lewsze, Oziabły, Kobylanka, Barszczewo, Bindziuga, Odnoga, Planty, Supruny Koleśno, Suszcza. 
 • Leśnictwo: Kazimierzowo, leśniczy: Krzysztof Czwarno, tel. 508032407, obręb ewidencyjny: Hieronimowo, Kazimierowo, Nowa Wola, Michałowo Rolne, Michałowo.
 • Leśnictwo: Królowy Most, leśniczy: Andrzej Bagnowski,  tel. 508032408, obręb ewidencyjny: Nowosiółki, Zasady.
 • Leśnictwo: Pieszczaniki, leśniczy: Tomasz Sawicki, tel. 508032410, obręb ewidencyjny: Downiewo, Kołodno, Pieszczaniki, Sofipol, Załuki.
 • Leśnictwo: Stanek, leśniczy: Andrzej Gryko, tel. 508032412, obręb ewidencyjny: Waliły.
 • Leśnictwo: Rudnica, leśniczy: Krzysztof Myszkiewicz, tel. 508032414, obręb ewidencyjny: Przechody, Rudnica, Zajma, Żednia.
 • Leśnictwo: Kozi Las, leśniczy: Jerzy Martyniuk, tel. 508032415, obręb ewidencyjny: Bobrowa, Tatarowce.
 • Leśnictwo: Borsukowina, leśniczy: Stefan Wowk, tel. 508032416, obręb ewidencyjny: Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie. 
 • Leśnictwo: Słomianka, leśniczy: Mirosław Choroszewski, tel. 508032424, obręb ewidencyjny: Borowiki, Dobrzyniówka, Kamionka, Łukiany, Płoska, Protasy, Zajezierce.
 • Leśnictwo: Folwarki, leśniczy: Paweł Dąbrowski, tel. 508032418, obręb ewidencyjny: Aleksicze, Gnieciuki, Kołpaki, Małynka, Ochremowicze, Olszanka, Sieśki, Żywkowo, Ostrówki, Zabłudów Kolonia.
 • Leśnictwo: Zabłudów, leśniczy: Sławomir Dziewiątkowski, tel. 508032419, obręb ewidencyjny: Kowalowce, Koźliki, Krynickie, Kucharówka, Kudrycze, Laszki, Łubniki, Miniewicze, Nowosady, Pasynki, Rafałówka, Zacisze, Solniki, Zabłudów Miasto, Zagruszany, Zwierki, Żuki.
 • Leśnictwo: Sokole, leśniczy: Jan Kordiukiewicz, tel. 508032420, obręb ewidencyjny: Pieńki.
 • Leśnictwo: Kokotowo, leśniczy: Mieczysław Steckiewicz, tel. 508032421, obręb ewidencyjny: Sokole.
 • Leśnictwo: Michałowo, leśniczy: Tomasz Wowk, tel. 508032422, obręb ewidencyjny: Hoźna, Krukowszczyzna, Krynica Majdan, Mościska, Potoka, Tokarowszczyzna, Topolany, Tylwica.

 


 

Drewno pozyskiwane w lasach niepaństwowych podlega cechowaniu. Obowiązek ten wynika z ustawy o lasach, a szczegółowe zasady cechowania reguluje rozporządzenie MOŚZNiL z 24 lutego 1998 roku "w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna". Właściciel lasu decydujący się na pozyskanie drewna we własnym lesie (tj. na działce ewidencyjnej oznaczonej w powszechnej ewidencji gruntów jako Ls) powiadamia upoważnionego leśniczego i dostarcza ,,zawiadomienie o zamiarze pozyskania drewna" wraz z dokumentem potwierdzającym własność gruntu (dokument wydaje starostwo powiatowe).

W przypadku braku "Uproszczonego planu urządzenia lasu" właściciel lasu składa wniosek do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania stosownej Decyzji.

Leśniczy dokonuje cechowania drewna i wystawia właścicielowi "świadectwo legalności pozyskania drewna". Dokument ten jest sporządzany przez służbę leśną nieodpłatnie.