Lista aktualności Lista aktualności

Uroczystość upamiętniająca poległych Powstańców Styczniowych

  Z inicjatywy mieszkańców wsi Ogrodniki i okolic w miejscu nieistniejącego dziś Majątku Hoźna podjęto próbę odnalezienia mogił Powstańców Styczniowych z 1863 roku. Staraniem wielu osób i instytucji odnaleziono w lesie dawny cmentarz, na którym, jak wynika z archiwalnych zapisów, pochowano trzech powstańców.

  Po potwierdzeniu informacji o historycznym znalezisku, dzięki współpracy mieszkańców, Fundacji Ekologicznego Forum Młodzieży oraz zarządcy terenu - Nadleśnictwu Żednia, oczyszczono teren, postawiono nowe krzyże, pamiątkową tablicę oraz zadaszenie stołu z ławkami w miejscu pochówku anonimowych Powstańców z pobliskiego Dworu Hoźna.

  Rok od poszukiwań, w dniu 20 czerwca 2021 roku, odbyła się uroczystość poświęcenia trzech drewnianych krzyży posadowionych w miejscu poległych ofiar dla Narodu Polskiego. Zebrani goście oddali cześć i hołd wszystkim uczestnikom zrywu narodowego, którzy w styczniowe dni stanęli do heroicznego boju o niepodległość Polski.

  Jest to kolejny punkt na mapie powstań niepodległościowych, który został wyeksponowany oraz działanie Nadleśnictwa Żednia na rzecz przywracania pamięci o miejscach i osobach związanych polskimi działaniami niepodległościowymi XIX wieku.

  Bohaterowie walk o niepodległość nie ulegli zapomnieniu.