Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT Z DNIA 07.06.2024R. w sprawie wydłużenia terminu zbierania uwag dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna

KOMUNIKAT

Z DNIA 07.06.2024 r. w sprawie wydłużenia terminu zbierania uwag dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że po weryfikacji danych dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna, niezbędne korekty zostały naniesione w następujących nadleśnictwach: Supraśl, Knyszyn, Dojlidy, Waliły, Czarna Białostocka, Żednia, Krynki, Augustów, Borki, Czerwony Dwór, Gołdap, Głęboki Bród, Pomorze, Płaska, Suwałki, Rajgród oraz Szczebra.
Skorygowane dane zostały opublikowane na stronach internetowych właściwych jednostek.
W przypadku nadleśnictw nie wymienionych powyżej dane podane do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2024r. nie uległy zmianie.
W związku z zaistniałą sytuacją, w przypadku wszystkich nadleśnictw, przedłużamy termin zgłaszania uwag/wniosków do dnia 11 czerwca 2024r. 
Adres zgłaszania uwag i wniosków pozostaje bez zmian konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl

 

Komunikat

w sprawie korekty materiałów

dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna opublikowanych na stronach nadleśnictw  w dniu 03.06.2024r.

 

Informujemy, że w związku z zaistniałą koniecznością weryfikacji opublikowanych zestawień i map, wynikającą ze zgłoszonych błędów, dokumenty te po analizie i naniesieniu stosownych korekt, zostaną ponownie opublikowane.

Przewidywany termin publikacji skorygowanych dokumentów to 07.06.2024r.

Adres zgłaszania uwag i wniosków pozostaje bez zmian konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 

KOMUNIKAT


w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że realizując polecenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26.04.2024r. przedłoży do wiadomości publicznej propozycję aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna.

Uwagi do proponowanej listy obszarów, będzie można zgłaszać w terminie od dnia 3 do 7 czerwca 2024r, po jej opublikowaniu na stronach internetowych nadleśnictw. Wnioski/uwagi będzie można przesyłać na adres mailowy konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl lub składać osobiście w siedzibie danego nadleśnictwa.

Informujemy jednocześnie, że przyjęty tryb zbierania uwag, w zakresie o którym mowa powyżej, jest rozwiązaniem służącym przygotowaniu materiałów do dalszego procedowania na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.