Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Żednia
Nadleśnictwo Żednia
85 717 52 51
85 717 52 52

Żednia 5; 16-050 Michałowo; woj. podlaskie
NIP: 542-030-38-85
Godziny pracy: 7.30 - 15.30 (poniedziałek - piątek).
Strona BIP:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zednia

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/pgl_lp_0130/SkrytkaESP

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD)
przyjmujacy zgłoszenia o pożarach czynny jest w okresie
od 15 marca do 15 października. Tel. 508 032 427.

Nadleśniczy
Andrzej Bogdan Gołembiewski
85 717 52 51
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Dworakowski
85 717 52 51
Główny Księgowy
Ewa Lewińska
85 717 52 51
Inżynier Nadzoru
Alina Bajko (obręb Zajma)
85 717 52 51
Inżynier Nadzoru
Mikołaj Chlabicz (obręb Hieronimowo)
85 717 52 51
Inżynier Nadzoru
Piotr Bozik (obręby Michałowo i Żednia)
85 717 52 51

Stanowisko ds. pracowniczych

Małgorzata Matwiejuk
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 510 226 200

Dział gospodarki leśnej

Karolina Bolek
Hodowla lasu, szkółkarstwo, lasy niepaństwowe
Tel.: 508 032 441
Justyna Bójko
Ochrona przyrody, certyfikacja, edukacja, projekty unijne
Tel.: 509 523 054
Piotr Adamiec
Pozyskanie drewna, administrator SILP
Tel.: 508 032 456
Adam Docnik
Ochrona lasu, ochrona p-poż, łowiectwo
Tel.: 508 032 405
Bogdan Gryko
Stan posiadania, Leśna Mapa Numeryczna
Tel.: 509 523 645

Zespół gospodarki drewnem (marketing)

Agnieszka Bosko (tymczasowa absencja)
Sprzedaż drewna
Tel.: -
Anna Oziabło
Sprzedaż drewna
Tel.: 797 128 226
Patrycja Baran
Sprzedaż drewna
Tel.: 508 032 426

Dział finansowo-księgowy

Urszula Abramowicz (tymczasowa absencja)
Księgowy
Tel.: -
Sylwia Dąbrowska
Księgowy
Tel.: 857175251
Anna Kryszeń
Księgowy
Tel.: 510 226 208
Anna Lipska
Księgowy
Tel.: 510 226 204
Dorota Gabiec (tymczasowa absencja)
Księgowy
Tel.: -
Ewelina Żurek
Księgowy
Tel.: 85 7175251
Katarzyna Szlachciuk
Księgowy
Tel.: 85 717 52 51

Dział administracyjno-gospodarczy

Sylwia Dubowska
Sekretarz
Tel.: 85 717 52 51; 797 128 225
Sylwia Wakuluk
Sekretariat
Tel.: 85 717 52 51
Zdzisław Bogdanowicz
Transport, łączność
Tel.: 857175251
Justyna Wysocka
Sprawy adm.-gosp., Zamówienia publiczne
Tel.: 85 717 52 51
Joanna Pańkowska
Sprawy adm.-gosp.
Tel.: 85 717 52 51
Maciej Sienkiewicz
Sprawy budowlane
Tel.: 857175251; 508032471

Straż Leśna

Tomasz Tokajuk
Komendant
Tel.: 508 032 458
Paweł Gul
Strażnik leśny
Tel.: 508 032 435
Tomasz Pasynczuk
Strażnik leśny
Tel.: 85 717 52 51