Leśnictwa Leśnictwa

Leśnictwo Jałówka

16-050 Michałowo, Jałówka, ul. Szeroka 2A
Leśniczy: Andrzej Arciuch, kom. 508 032 401, e-mail: andrzej.arciuch@bialystok.lasy.gov.pl
Podleśniczy: Marek Gabiec, kom. 510 226 203, e-mail: marek.gabiec@bialystok.lasy.gov.pl

 

Leśnictwo Cisówka

16-050 Michałowo; Bachury 37.
Leśniczy: Nela Kalinowska, kom. 508 032 402, e-mail: nela.kalinowska@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Jarosław Lutycz, kom. 508 032 432, e-mail: jaroslaw.lutycz@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Łuplanka

16-050 Michałowo, Podozierany
Leśniczy: Jan Urbanowicz, kom. 508 032 403, e-mail: jan.urbanowicz@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Krzysztof Trochimczuk, kom. 508 032 433, e-mail: k.trochimczuk@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Podozierany oraz szkółka leśna

16-050 Michałowo; Podozierany.
Leśniczy: Zenon Golak, kom. 508 032 404, e-mail: zenon.golak@bialystok.lasy.gov.pl
Podleśniczy: Łukasz Birycki, kom. 508 032 434, e-mail: lukasz.birycki@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Nowa Wola

16-050 Michałowo; Kazimierowo 43D.
Leśniczy: Jerzy Rzepko, kom. 508 032 406, e-mail: jerzy.rzepko@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Marcin Wołkowicz, kom. 508 032 436, e-mail: marcin.wolkowicz@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Kazimierzowo

16-050 Michałowo; Kazimierowo 15.
Leśniczy: Krzysztof Czwarno, kom. 508 032 407, e-mail: krzysztof.czwarno@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Jarosław Artiuch, kom. 508 032 437, e-mail: jaroslaw.artiuch@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Królowy Most

16-040 Gródek, Królowy Most 120.
Leśniczy: Andrzej Bagnowski, kom. 508 032 408, e-mail: andrzej.bagnowski@bialystok.lasy.gov.pl
Podleśniczy: Grzegorz Zagrzywiec, kom. 510 226 201, e-mail: grzegorz.zagrzywiec@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Cieliczanka

16-030 Supraśl, Cieliczanka 2.
Leśniczy: Krzysztof Sikorski, kom. 508 032 409, e-mail: krzysztof.sikorski@bialystok.lasy.gov.pl
Podleśniczy: Robert Kapowicz, kom. 508 032 439, e-mail: robert.kapowicz@bialystok.lasy.gov.pl

 

 

 

Leśnictwo Pieszczaniki

16-040 Gródek, Królowy Most 120.
Leśniczy: Tomasz Sawicki, kom. 508 032 410, e-mail: tomasz.sawicki@bialystok.lasy.gov.pl
Podleśniczy: Tomasz Józwowicz, kom. 508 032 431, e-mail: tomasz.jozwowicz@bialystok.lasy.gov.pl

 

Leśnictwo Kołodno

16-030 Supraśl, Cieliczanka 2.
Leśniczy: Paweł Arciszewski, kom. 508 032 411, e-mail: pawel.arciszewski@bialystok.lasy.gov.pl
Podleśniczy: Renata Zajkowska, kom. 508 032 440, e-mail: renata.zajkowska@bialystok.lasy.gov.pl

 

Leśnictwo Stanek

16-050 Żednia, Żednia 5.
Leśniczy: Andrzej Gryko, kom. 508 032 412, e-mail: andrzej.gryko@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Rafał Sławiński, kom. 508 032 442, e-mail: rafal.slawinski@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Żednia

16-050 Żednia, Żednia 6.
Leśniczy: Marcin Pawelec, kom. 508 032 413, e-mail: marcin.pawelec@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Ewa Suchocka-Kasperowicz, 508 032 446, e-mail: ewa.suchocka@bialystok.lasy.gov.pl

 

Leśnictwo Rudnica

16-050 Żednia, Żednia 5.
Leśniczy: Krzysztof Myszkiewicz, kom. 508 032 414 , e-mail: k.myszkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Andrzej Ignaciuk, kom. 508 032 444, e-mail: andrzej.ignaciuk@bialystok.lasy.gov.pl

 

Leśnictwo Kozi Las

16-050 Żednia, Żednia 5.
Leśniczy: Jerzy Martyniuk, kom. 508 032 415, e-mail: jerzy.martyniuk@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Dorota Żewieluk, kom. 508 032 445, e-mail: dorota.zewieluk@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Borsukowina

16-050 Żednia, Żednia 5.
Leśniczy: Stefan Wowk, kom. 508 032 416, e-mail: stefan.wowk@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Michał Gruszewski, kom. 508 032 438, e-mail: michal.gruszewski@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Słomianka

16-060 Zabłudów, Słomianka 4.
Leśniczy: Mirosław Choroszewski, kom. 508 032 424, e-mail: m.choroszewski@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Stefan Borowski, kom. 508 032 454, e-mail: stefan.borowski@bialystok.lasy.gov.pl
 

Leśnictwo Folwarki

16-050 Michałowo, Kazimierowo 49.
Leśniczy: Paweł Dąbrowski, kom. 508 032 418, e-mail: pawel.dabrowski@bialystok.lasy.gov.pl
Podleśniczy: Wojciech Gabiec, kom. 508 032 448, e-mail: wojciech.gabiec@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Zabłudów

16-050 Michałowo; Kazimierowo 49.
Leśniczy: Sławomir Dziewiątkowski, kom. 508 032 419, e-mail: s.dziewiatkowski@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Sokole

16-050 Żednia, Sokole 61.
Leśniczy: Jan Kordiukiewicz, kom. 508 032 420, e-mail: jan.kordiukiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Mirosław Greś, kom. 510 226 206, e-mail: miroslaw.gres@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Kokotowo

16-050 Michałowo; Żednia 5.
Leśniczy: Mieczysław Steckiewicz, kom. 508 032 421, e-mail: m.steckiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Krzysztof Wakuluk, e-mail: krzysztof.wakuluk@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Michałowo

16-050 Michałowo; Kazimierowo 43D.

Leśniczy: Tomasz Wowk, kom. 508 032 422, e-mail: tomasz.wowk@bialystok.lasy.gov.pl
Podleśniczy: Krzysztof Konopiński, kom. -, e-mail: krzysztof.konopinski@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnictwo Trześcianka

17-200 Narew; Trześcianka 10A.
Leśniczy: Jerzy Sakowski, kom. 508 032 423, e-mail: jerzy.sakowski@bialystok.lasy.gov.pl

Podleśniczy: Włodzimierz Urbanowicz, kom. -, e-mail: w.urbanowicz@bialystok.lasy.gov.pl