Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Ustawa o ochronie przyrody definiuje obszary chronionego krajobrazu jako tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi powołany Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” położony jest na terenie gmin: Narew, Narewka, Czyże, Michałowo, Gródek, Zabłudów, Suraż, Juchnowiec Kościelny, Tykocin, Choroszcz, Dobrzyniewo Kościelne, Bielsk Podlaski, Wyszki, Krypno, Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo, ma powierzchnię 41 860 ha. Obszar został utworzony w celu ochrony i zachowanie doliny Narwi wyróżniającej się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.