Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) wyznaczone zostały w oparciu o „Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Ogólne zasady wyznaczania lasów HCVF w Nadleśnictwie Żednia

1. Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) wyznaczone zostały w oparciu o „Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

2. Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie: I konsultacje od 22.12.2008 r. do 31.01.2009 r., II konsultacje od 21.04.2009 r. do 31 .05.2009 r. oraz od 24.11.2009 do 31.12.2009 r.

3. Konsultacje prac gospodarczych w lasach HCVF odbywały się wraz z konsultacjami PUL na lata 2019 - 2028.

Zmiany dotyczące lasów HCVF w poszczególnych kategoriach są poddawane konsultacjom społecznym.

 

Wykaz kategorii lasów HCVF /plik pdf./

 

Mapy lasów HCVF:

 

Ogólne zasady gospodarowania w lasach HCVF /plik do pobrania/

Wykaz obrębów i leśnictw w Nadleśnictwie Żednia - tabela pomocnicza do zamieszczonych zestawień /plik do pobrania/