Lista aktualności Lista aktualności

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA ŻEDNIA

     Pod zarządem Nadleśnictwa Żednia znajduje się ok 30 tys. ha lasów będących własnością Skarbu Państwa, które objęte są na mocy Zarządzenia Nr 27/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu Posterunku Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa Żednia" nadzorem mobilnych kamer, foto-pułapek oraz kamer interwencyjnych. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 788 ze zm.))

     Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.), informujemy, iż Nadleśnictwo Żednia mające siedzibę w Michałowie przy ul. Żednia 5 jest ich Administratorem Danych.

     Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.