Lista aktualności Lista aktualności

Biomasa drzewna - alternatywne źródło energii

Na rynku lokalnym Nadleśnictwo Żednia jest ważnym dostawcą biomasy energetycznej – ekologicznego i ekonomicznego źródła energii odnawialnej.

     Biomasa drzewna jako surowiec przemysłowy jest obecnie ważną alternatywą dla produktów i energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Pozostające na zrębach gałęzie i konary stanowiące tzw. pozostałości poeksploatacyjne są rozdrabniane na zrębki energetyczne. Drewno w tej postaci trafia do elektrociepłowni i jest spalane jako odnawialne źródło energii. Wcześniej pozostałości poeksploatacyjne stanowiły „odpad" i palono je na zrębach lub pozostawiano w lesie.

         Nadleśnictwo dostarcza rocznie na lokalny rynek ok. 10 tys. m3 biomasy na cele energetyczne.